2014 / 2015 m.m. 6 kl.

         

 

 

 

       2015-08-18

Rugsėjis sparčiai artėja.

Nepamirškite, kad visi mokiniai turi pasitikrinti savo sveikatą ir atėję rugsėjį į mokyklą pateikti pažymas klasės vadovui.

             2015-08-11


Stebėkite rugpjūčio meteorų lietų Lietuvos danguje. Ir būtinai sugalvokite norą. Gražaus visiems reginio.


LINKIU:


GRAŽIOS IR SAUGIOS JUMS VASAROSMokykla yra ugdymui ir ugdymuisi skirta susitikimų erdvė, paremta visų jos narių siekiu nuolat plėsti turimas žinias ir gebėjimus (Peter Senge).

Bendraudami ir bendradarbiaudami mes pasieksime bendrą tikslą - laimingas mokinys.

 

GERB. TĖVELIAI,

BALANDŽIO 23  D. KVIEČIU VISUS DALYVAUTI MOKYKLOJE ORGANIZUOJAMAM DISPUTE. (mokytojai, mokiniai, tėvai)

 

Po džiaugsmo margutį į širdį,

Po laimės margutį į mintį,

Po meilės margutį į žodį,

Kad šios Velykos pabudintų grožį.

Sveikinu Jus

šv. Velykų proga ir linkiu,

kad su pavasariu kartu į Jūsų namus ateitų

ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

GERB. TĖVELIAI,

03.21. Protų mūšis (mokiniai, tėvai, mokytojai). Sporto šventė"Sportuoju aš- sportuoja visa šeima"

KVIEČIU VISĄ JŪSŲ ŠEIMĄ ATVYKTI Į RENGINĮ. PRADŽIA 11 VAL.

Gerb. Tėveliai,

kovo 2 d. 16val. visus kviečiu atvykti į mokyklą, kur vyks paskaita. Su Jumis bendraus, konsultuos garsi psichologė Ramunė Želionienė.


Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. (O. Vaildas)

 

Gerb. Tėveliai,

š. m. vasario 12 d. 18 val. mokykloje vyks TĖVŲ SUSIRINKIMAS.

Darbotvarkėje:

  1. Pirmojo pusmečio rezultatai ( mokytoja V. Reinolcaitë);
  2. Sveikatingumo problemos (vis. sveikatos centro darbuotoja D. Kriščiūnienė);
  3. Einamieji reikalai;
  4. Darbas klasėse.

 

Direktorius

2015-01-26 (pirmadienį)

į mokyklą atvyksta fotografas.

2015-01-16

 

Jūsų laukia geografinis konkursas !

 

Daugiau apie konkursą skaityti meniu;

"Konkursai"

arba

"Geografija 2015m."

Sveiki, vaikai,

atostogos baigiasi.

Sausio 5-tą Jūsų laukiame mokykloje.

  

 

         2014-12-23   

 

   RAMAUS KŪČIŲ VAKARO,

   LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ RYTO,

               LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

 

  KVIETIMAS

 

2014-12-19    17 val. 

 

KALĖDINIS RENGINYS


“SU VISA ŠEIMA

 Į MOKYKLĄ’’

 

GERB.TĖVELIAI,

 

2014-12-18  (ketvirtadienis) 16val.

 

kviečiame Jus su visa šeima

(vaikais, seneliais) atvykti į klasės Kalėdinę šventę

"TAI BENT ŠEIMYNĖLĖ".

Stalo gėrybės - suneštinis maistas (sumuštiniai, mišrainė, grybai, silkė, salotos... ar kas nors saldaus ir t.t. (1 lėkštė).

Labai Jūsų visų laukiame. Sukurkime Jums ir vaikams šventę.

 

 

 

 

                  Gerb. Tėveliai,

                  gruodžio 11d.  12val.

                  kviečiame į paskaitą .

                 

                  Labai Jūsų laukiame.

Mieli vaikai,

gruodžio 4 d. 8 val. išvykstame į Seredžių. Ekskursijos metu lankysimės Seredžiaus krašto muziejuje, kur susipažinsime su audimu, pynimu iš vytelių ir patys dalyvausime duonos kepime. Vėliau numatyta (jeigu oras bus gražus) vykti į alpakų ūkį ir pas tautodailininką, susipažinti su žalvario apdirbimu.

Rugsej1(480)

Gerbiami tėveliai, mokiniai, mokytojai,

 

Š. m. rugpjūčio 31 d. 10 val. Smalininkų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mokinius, mokytojus, tėvus. Ateikime ir pabūkime visi kartu, taip šventiškai pradėdami naujuosius mokslo metus.

 Kun. Kazys Žutautas ir mokyklos administracija

             Ar jaučiate, vaikai, rudenėlio dvelksmą? Rytai tapo šaltesni, rasa sodresnė, saulės spindulys trumpesnis...Tai - ženklas, jog artinasi naujieji mokslo metai. Jūsų kuprinėse krebžda nenuoramos pieštukai, knygos pasiilgo Jūsų smalsių akių. Ir klasės sienos nebylios be vaikiško juoko, ir man nejauku be Jūsų... Laikas mokyklon!

           Auklėtoja

 

 

 

 

 

 

2014 / 2015 m.m.

A T O S T O G O S. A T O S T O G O S.

A T O S T O G O S.

G R A Ž I O S  V A S A R O S.

                         B I R Ž E L I S, 2014m.

Ekskursija maršrutu Smalininkai- Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys-Kupiškis vyks birželio 12-13 d,

                               G E G U Ž Ė, 2014 m.

Nuo birželio antros dienos vyks stovykla "Sakale, lek".

                                   B A L A N D I S, 2014m.

Balandžio 11d. planuojama išvyka į Viešvilės rezervatą ( jei bus palankus oras).

Išvyka nevyks dėl pastatų rekonstrukcijos.

                                     K O V A S, 2014m.

                                      DĖMESIO

Klasės mokinių didelis pageidavimas - Šakių baseinas. Nutarta vykti kovo 28d,  Nuomoti autobusiuką yra brangu, todėl didelis prašymas tėvelių- vešti nuosavais automobiliais.Klasėje 12 mokinių, todėl reiktų 3 automobilių.- Kas galėtų iš tėvelių vežti šį kartą? Ateityje planuojame dar išvyką į Viešvilės rezervatą, tuomet prašysime kitų tėvelių.

Kad išvyka nebūtų tik pramoginė, siūlysiu lankytis Zanavykų krašto muziejuje ir t.t...dar su kitais deruosi dėl priėmimo. Antradienį turėsiu galutinę išvykos programą, todėl norėčiau susitikti su visais tėveliais ir aptarti visas išvykas, kurias dar planuojame.

Susitinkame antradienį 18 val. mokykloje.

 

                                      Kovo 31 d. į mokyklą atvyksta fotografas

Kovo 27 dieną 16 valandą mūsų mokyklos chemijos

kabinete vyks paskaita vyresniųjų klasių mokinių tėveliams.

Tema  „Psichoaktyvių medžiagų prevencija šeimoje ir ugdymo institucijoje“

 

 

 

 

Iš atostogų į mokyklą grįžtame kovo 24d.

                                         V A S A R I S, 2014m.

          

 

     Smagių ir linksmų atostogų!

Nepamirškite į mokyklą sugrįžti vasario 24d.

                            

 

 

     Vasario 10d. (pirmadienį) 16 val. tėvams

organizuojama paskaita "Gyvenimas su paaugliu", kurią skaitys svečias iš Vilniaus (turiu informacijos, kad lektorius labai geras).

Po paskaitos vyks klasės tėvų susirinkimas.

Labai visų lauksiu.

 

 

 

 

 

Vasario 6 d. mokykloje veiks ekspozicija "Nariuotakojai" Parodos kaina mokiniams - 5 lt.

                                           S A U S I S , 2014 m.

 

 

             

Sausio 27d. į mokyklą atvyksta fotografas. (atvykimas nukeliamas dėl šalčio)

                                               G  R U O D I S, 2013m.

                    2013-12-24     MIELIEJI,

               RAMAUS KŪČIŲ VAKARO,

               LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ RYTO,

               LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

                             

            Dėmesio!

2013-12-23 prasideda atostogos! Smagių

atostogų!

Į mokyklą  ateiname 2014-01-06.

 

 

 

GRUODŽIO 20 d.17 val. kviečiame į renginį

" SU VISA ŠEIMA Į MOKYKLĄ"

 

 

GRUODŽIO 13 D. VYKS KLASĖS POPIETĖ "KŪČIŲ VALGIAI IR PAPROČIAI"

 

 

  Gruodžio 6 d. - Medžių puošimo diena.

Šiemet puošime prasmingai- darysime lesyklas.

 

                    NUKELIAMA

                                                                  L A P K R I T I S, 2013m.

 

 

 

Lapkričio 21d.- PASAULINĖ SVEIKINIMOSI DIENA

 

 

Lapkričio 15d. - Tolerancijos diena

 

Šalia mūsų yra daug  vaikų, vis dar laukiančių žodžių, kuriuos nori išgirsti vaikystėje, bet neišgirsta.

IŠTARKIME JUOS!

Nepašykštėkime vienas kitam Gerumo žodžių – pačios brangiausios širdžiai dovanos.

 

 

Lapkričio 8d. - sveikos gyvensenos diena.

Startuoja "Kūrybinių partnerysčių" projektas. Jo veikloje dalyvaus mūsų penktokai ir šeštokai:

Lapkričio 4  d. vyks pirmasis mokinių susitikimas su kūrybos agente Jurgita.

Lapkričio  5 d. agentė susitiks su mokytojais ir mokinių tėvais.

Lapkričio 18-19-20 d. vėl agentė susitiks su mokiniais.

                    2013-11-20

Sekantis susitikimas numatomas lapkričio 28-29d.